76444 - Όταν ακουμπάς

Ν. Λυγερός

Όταν ακουμπάς
δεν μπορείς
να καταλάβεις
αν πρόκειται
για επαφή
σχέση ή δεσμό.
Όμως χωρίς
αφή
βλέπεις
τη δομή
του πολιορκητικού
συμπλέγματος
που μηδενίζει
την απόσταση
μέσω
του Χρόνου.