76445 - Το λεξικό

Ν. Λυγερός

Το λεξικό
είναι δομικά
φτιαγμένο
σαν υπενθύμιση
αλλά παραμένει
της επαφής
ενώ το βιβλίο
είναι της σχέσης
και η εγκυκλοπαίδεια
του δεσμού
αφού αποτελείται
από πάμπολλα
βιβλία ουσίας
που αγγίζουν
την ίδια
την Ανθρωπότητα.