76446 - Δομικά

Ν. Λυγερός

Δομικά
οι Πράξεις
των Αποστόλων
είναι λεξικό,
τα Συνοπτικά
Ευαγγέλια
είναι βιβλία
και αυτό
του Ιωάννη
αποτελεί
χριστολογική
εγκυκλοπαίδεια
έτσι υπάρχει
η επαφή
η σχέση
και ο δεσμός.