76447 - Αν δυσκολεύεσαι

Ν. Λυγερός

Αν δυσκολεύεσαι
να φανταστείς
την Κύπρο
στο ΝΑΤΟ,
φαντάσου
τι δυσκολίες
ξεπεράσαμε
για να ενταχθούμε
στην Ευρωπαϊκή
Ένωση
όταν προσπαθούσαν
να μας παγιδέψουν
με το Σχέδιο Ανάν
για να είμαστε
δεσμευμένοι
χωρίς λόγο
ουσιαστικό.