76458 - Το ζωντανό βιβλίο

Ν. Λυγερός

Το ζωντανό βιβλίο
αναζητούσε
πάντα την ουσία
αφού ήταν
πολυκυκλικός
τρόπος
να ζήσει
κάθε σταγόνα
του δώρου
για να γράψει
το κείμενο
που έχει
μέσα του
αφού
ανήκει
στο έργο
του δημιουργού.