76462 - Η μελέτη

Ν. Λυγερός

Η μελέτη
της παλιάς
αρθρογραφίας
στις εφημερίδες
δείχνει δύο στοιχεία
ταυτόχρονα
πρώτον
τη συνείδηση
του κινδύνου
της κόκκινης
βαρβαρότητας
και δεύτερον
την αθωότητα
ως προς τη δυνατότητα
παρέμβασης
για αλλαγή
κατάστασης.