76466 - Είναι δύσκολο

Ν. Λυγερός

Είναι δύσκολο
να βλέπεις
μέσα στο βαθύ
παρελθόν
κάποιον
να κάνει
αυτό
που έκανες
μετά από δεκαετίες
σ’ ένα πλαίσιο
που δεν είναι
έτοιμο
να αλλάξει
νοοτροπία
για να δει
την αλήθεια.