76470 - Από παλιά

Ν. Λυγερός

Από παλιά
βλέπουμε
ότι στην Ελλάδα
υπάρχουν
κόμματα
που ήθελαν
να τα έχουν
καλά
με τη Μόσχα
και γι’ αυτό
ασκούσαν
κριτική
στο ΝΑΤΟ
χωρίς
να αντιληφθούν
τον μεγάλο
κίνδυνο.