76473 - Πόσοι ήταν

Ν. Λυγερός

Πόσοι ήταν
ικανοί
να δουν
τη δεκαετία
του ογδόντα
την κόκκινη
Ανατολή
και πόσο
απαράδεκτα
επηρέαζε
τα δεδομένα
της Ελλάδας
μέσω
ακραίας
πολιτικής
προπαγάνδας.