76475 - Ο πόνος του αγωνιστή

Ν. Λυγερός

Ο πόνος του αγωνιστή
φαίνεται πάνω
σε κάθε άρθρο
με το οποίο
προσπαθεί
να ξεσηκώσει
τον λαό μας
από τον λήθαργο
μέσα στον οποίο
τον είχε
πετάξει
η παγίδα
της κόκκινης
προπαγάνδας
εκείνης
της μαύρης
εποχής.