76493 - Αναγνώρισες

Ν. Λυγερός

Αναγνώρισες
το Lalique
της ουσίας
και το έπιασες
για να βρεις
κάθε ίχνος
της φαντασίας
που είχες
πλάσει
βλέποντας
τη ζωντανή
εικόνα
του έργου
που συνεχίζει
να ζει
μέσα
στη σκέψη σου.