76500 - Στη Γαλλία

Ν. Λυγερός

Στη Γαλλία
οργανώνεται
η αντίσταση
ενάντια
των επιθέσεων
των Αζέρων
κατά των Αρμενίων.
Διότι κανένας
δεν θέλει
να εγκαταλείψει
τους αθώους
αφού είναι
η βαρβαρότητα
που χτυπά
την ίδια
την Ανθρωπότητα.