76501 - Στη Λυών

Ν. Λυγερός

Στη Λυών
αρχίσαμε
τις πρώτες
συζητήσεις
με τους Αρμένιους
για τον τρόπο
που πρέπει
να αξιοποιήσουμε
όλα τα δεδομένα
όχι μόνο
τα σημερινά
αλλά βέβαια
και του παρελθόντος
από την αρχή
του ζητήματος
του Αρτσάχ.