76502 - Καλή συνέχεια

Ν. Λυγερός

Καλή συνέχεια,
Δημήτρη,
κι αν η τούρτα
είναι σχεδόν
απαγορευμένη
να θυμάσαι
τα φωτοβολταϊκά σου
κεριά
που αποτελούν
παράδειγμα
για τους άλλους
αφού το λιοτρίβι
είναι κομμάτι
της ζωής σου
που δεν σταματά
την καινοτομία.