76503 - Οι Αζέροι

Ν. Λυγερός

Οι Αζέροι
συνεχίζουν
τώρα
αυτά
που έγιναν
το 1920,
το 1992
και το 2020.
Είναι η ίδια
βαρβαρότητα
που συνεχίζει
όσο κανείς
δεν τη σταματά
έμπρακτα
και αποφασιστικά.