76505 - Δεν μπορούμε ν’ αφήσουμε

Ν. Λυγερός

Δεν μπορούμε ν’ αφήσουμε
τους Αζέρους
να συνεχίσουν
τη διάπραξη
της γενοκτονίας
επειδή
θέλουν
απλώς
να επεκταθούν
και να σβήσουν
κάθε ίχνος
αρμενοσύνης
από την περιοχή
του Καυκάσου
για να επιβάλουν
τη βαρβαρότητά τους.