76519 - Στη διοίκηση

Ν. Λυγερός

Στη διοίκηση
είναι σημαντικό
να λειτουργείς
σε τρία επίπεδα
τουλάχιστον
για να υπάρχει
η ελευθερία
της στρατηγικής
ο συντονισμός
της επιχείρησης
και η επικέντρωση
της τακτικής
διότι έτσι
λειτουργεί
η σκέψη
και το στρατηγικό
μείγμα.