76523 - Οι αγώνες

Ν. Λυγερός

Οι αγώνες
δεν δίνονται
από αυλικούς
διότι αυτοί
είναι μόνο
της φθοράς.
Χρειάζονται
μαχητές
που αντέχουν
τις δυσκολίες
και τις ξεπερνούν
χάρη στο έργο
που λειτουργεί
καταλυτικά
για την εξέλιξη
και την απελευθέρωση.