76524 - Ο κυπριακός αγώνας

Ν. Λυγερός

Ο κυπριακός αγώνας
χρειάζεται
στρατηγική
κι όχι μόνο
τακτικές και πολιτικές
κινήσεις
διότι θέλει πράξεις
για να περάσουμε
στο επίπεδο
που επιτρέπει
την απελευθέρωση
της Κύπρου
από τη βαρβαρότητα
της κατοχής
αλλά βέβαια
των εγγυητριών
δυνάμεων.