76527 - Η ανταλλαγή πληθυσμών

Ν. Λυγερός

Η ανταλλαγή πληθυσμών
είναι πάντα
ένα έγκλημα
κατά της ιστορίας
της Ανθρωπότητας
διότι είναι τεχνητή
εξέλιξη
που δίνει έμφαση
μόνο στη γεωγραφία
και μ’ αυτόν
τον τρόπο
πάντα βοηθά
τον πιο ισχυρό
να καταπατήσει
ακόμα καλύτερα
το παρελθόν
του αδύναμου.