76528 - Μην κάνεις πίσω

Ν. Λυγερός

Μην κάνεις πίσω
μπροστά
στον εχθρό
γιατί
θα ζητήσει
ακόμα
περισσότερα
εφόσον είναι
εκ φύσης
του επεκτατισμού.
Κάθε λαός
που το δοκίμασε
για να αποφύγει
τα προβλήματα
είχε στη συνέχεια
ακόμα
μεγαλύτερα.