76535 - Τα στάδια

Ν. Λυγερός

Τα στάδια
άρχισαν
με την παραγγελία
συνεχίστηκαν
με το χαρτί
που ακολούθησε
την ουσία
για να γίνει
η πηγή
των χρωμάτων
που εκπέμπουν
για ν’ αγγίξουν
τα βήματα
του Χαμαιλέοντα
που διασχίζει
τους αιώνες.