76536 - Ο νέος πίνακας

Ν. Λυγερός

Ο νέος πίνακας
είχε μέσα του
καινοτομία
αφού
η ουσία
και το χρώμα
ήταν ένα
και ακολουθούσαν
την ορμή
της φύσης
που τίποτα
δεν μπορούσε
να σταματήσει
όταν ήταν
η ώρα
της απελευθέρωσης.