76538 - Στον τομέα

Ν. Λυγερός

Στον τομέα
της καινοτομίας
δεν ξέρεις
ποτέ
πόσο βαθιά
μπορεί
να είναι
γιατί μπορεί
να είναι
πολυκυκλική
και να συνεχίζεται
πέρα
από τα όρια
που θεωρούσες
δεδομένα
στο παρελθόν.