76539 - Η αναζήτηση

Ν. Λυγερός

Η αναζήτηση
βιβλιογραφικών
δεδομένων
αποδεικνύει
εκ των υστέρων
την καινοτομία
αλλά δεν αλλάζει
απολύτως
τίποτα
για την αρχική
ιδέα
που γεννήθηκε
λόγω ειδικών
συνθηκών
και ευρηματικής
νοημοσύνης.