76547 - Χάρη στον ποταμό

Ν. Λυγερός

Χάρη στον ποταμό
περπατήσαμε
στη γέφυρα
του Χρόνου
για ν’ αγγίξουμε
με τη σκέψη μας
χάρη
στο πανέμορφο
κτίριο
το πνεύμα
του συγγραφέα
που τόσο
αγαπάμε
λόγω του πάθους του
για την ελευθερία
τον δέκατο έκτο
αιώνα.