76548 - Το εστιατόριο

Ν. Λυγερός

Το εστιατόριο
πάνω
στον ποταμό
ήταν για μας
σημείο
αναφοράς
και μάλιστα
πολυκυκλικό
γιατί είναι
χώρος
που έγινε
Χρόνος
για μας
χάρη
στα απίθανα
γεύματα
ουσίας.