76549 - Κάτω από τη γέφυρα

Ν. Λυγερός

Κάτω από τη γέφυρα
του μετάλλου
και πάνω
από τον ποταμό
αναζητήσαμε
τη ζώνη
επαφής
για ν’ αγγίξουμε
ταυτόχρονα
το φυσικό
και το τεχνητό
έργο
και να περάσουμε
σε μια άλλη
διάσταση
της διακλάδωσης.