76550 - Ο περίπατος

Ν. Λυγερός

Ο περίπατος
στον ποταμό
αποτελεί
για μας
στρατηγικό
μείγμα
της σκέψης
του Ηράκλειτου
και του Σωκράτη
αφού βλέπουμε
την ουσία
που ρέει
και το έργο
που παράγεται
μέσα
στους αιώνες.