76553 - Οι πρώτες ασκήσεις

Ν. Λυγερός

Οι πρώτες ασκήσεις
της μεθόδου
του μπαγλαμά
προκάλεσαν
χαρά
γιατί είχαν
στοιχεία
που βρίσκουμε
στα τραγούδια
τα παραδοσιακά
του ρεμπέτικου
έτσι ζήσαμε
πιο άμεσα
με το χέρι
τη χαρά
του δρόμου.