76554 - Αγάπησες

Ν. Λυγερός

Αγάπησες
το έργο
Pretty Woman
αλλά μπορεί
να μην ξέρεις
ότι αρχικά
ήταν διαφορετικό
το σενάριο
κι αν δεν είχε
αλλάξει ο παραγωγός
ποτέ
δεν θα είχες δει
τη Julia Roberts
με αυτόν τον τρόπο
ενώ αυτή
πίστευε ήδη
στα θαύματα.