76555 - Όταν προσέχεις

Ν. Λυγερός

Όταν προσέχεις
τους άλλους
ακόμα
κι αν είναι
αρνητικοί
στην αρχή
αλλάζεις
σιγά σιγά
τον κόσμο
κι αν χρειαστεί
γίνεται
και θαύμα
για να μην υπάρχει
καθυστέρηση
στην εξέλιξη
των ανθρώπων.