76559 - Τώρα που είδες

Ν. Λυγερός

Τώρα που είδες
πώς ένα Μουσείο
μπορεί ν’ αναβαθμίσει
μια περιοχή
και να της δώσει
ένα μέλλον
μέσω του παρελθόντος
πρέπει κι εσύ
να φανταστείς
τι μπορείς
να προσφέρεις
στους άλλους
στην περιοχή σου
αλλά βέβαια
και παραπέρα
λόγω Ανθρωπότητας.