76563 - Στον διπλό πίνακα

Ν. Λυγερός

Στον διπλό πίνακα
ανακάλυψες
τη διπλή χαρά
που πολλαπλασίασε
τη μεταχαρά
όταν ξεπέρασε
το τέλος
χάρη
στην ορμή
για ν’ αγγίξει
τη γέφυρα
του χρόνου
και να μηδενίσει
την απόσταση
χάρη στην αρμονία
του δεσμού.