76575 - Η μουσική

Ν. Λυγερός

Η μουσική
που εκπέμπει
το τσέλο
ακούγεται
τόσο βαθιά
που νομίζεις
ότι είναι
μπρούντζινο
άγαλμα
που επιτέλους
μιλά
χάρη
στους δακτυλισμούς
του οργανοπαίχτη
που ακολουθεί
τον γλύπτη.