76576 - Με το γλυπτό

Ν. Λυγερός

Με το γλυπτό
βλέπεις
τη δύναμη
της σκέψης
και την ομορφιά
του πνεύματος
που πλάθει
την ύλη
για να φανεί
η ουσία
του έργου
που επινοήθηκε
χάρη
στην επέμβαση
που γίνεται
πολυκυκλική.