76578 - Η αρχειακή αναζήτηση

Ν. Λυγερός

Η αρχειακή αναζήτηση
είναι θεμελιακή
αν θέλεις
να αναπτύξεις
μια στρατηγική
που να έχει
βάθος Χρόνου
και να μην είναι
επιφανειακή
και μόνο
για τις εκλογές
σε επίπεδο
καθαρά
πολιτικάντικο
χωρίς καμία
εθνική εμβέλεια.