76584 - Στη στρατηγική

Ν. Λυγερός

Στη στρατηγική
μάς ακούνε
όταν τα πράγματα
είναι δύσκολα
αλλιώς θεωρούν
ότι οι στρατηγιστές
είναι πολυτέλεια.
Ξεχνούν όμως
ότι είναι χρήσιμοι
κι όταν τα πράγματα
είναι καλά
γιατί κι εκεί
μπορεί
να υπάρχουν
δυσκολίες
που πρέπει
να ξεπεραστούν.