76585 - Η κίνηση

Ν. Λυγερός

Η κίνηση
των μοναχών
Shaolin
είναι συμβολική
αφού δείχνει
ότι υπάρχει
δύναμη
και ορμή
και ταυτόχρονα
ότι σε περίπτωση
ανάγκης
υπάρχει
και δυνατότητα
ελέγχου
λόγω σοφίας
και νοημοσύνης.