76586 - Στις εκλογές

Ν. Λυγερός

Στις εκλογές
δεν θέλουμε
ασχετοσύνη
στη θέση
του Προέδρου
διότι η Κύπρος
πρέπει
να ξεπεράσει
διάφορα
προβλήματα
που θέλουν
γνώσεις
και αποφασιστικότητα
λόγω
πολλαπλής
ανάγκης.