76587 - Οι γνώσεις

Ν. Λυγερός

Οι γνώσεις
περί
κυπριακού
πρέπει
να επικαιροποιούνται
συνεχώς
με τα νέα
δεδομένα
και ειδικά
στο πλαίσιο
της ενέργειας
που άλλαξε
και την ουσία
του θέματος
λόγω
της κρίσης.