76599 - Ο απελευθερωτικός αγώνας

Ν. Λυγερός

Ο απελευθερωτικός αγώνας
της Κύπρου
που άρχισε το 1955
επηρεάστηκε το 1956
από την απόφαση
του Nasser
να είναι ουδέτερος
κι ανεξάρτητος
σε περίοδο
Ψυχρού Πολέμου
έτσι η Σοβιετική Ένωση
άρχισε εκείνη
την εποχή
να ενδιαφέρεται
συστηματικά
για την Κύπρο…