76613 - Οι τριβές

Ν. Λυγερός

Οι τριβές
μέσα στο σύστημα
παράγουν
όχι μόνο
κορεσμό
αλλά και αλλοίωση
των αρχών
σε βαθμό
που προκαλούν
προβλήματα
ακόμα
και στο επίπεδο
των αξιών
και τότε
κινδυνεύει
κι η Ανθρωπότητα.