76614 - Τα προβλήματα

Ν. Λυγερός

Τα προβλήματα
της κοινωνίας
είναι πάντα
ωφέλιμα
για την άσκηση
προπαγάνδας
που μπορεί
να τα εκμεταλλευτεί
και μάλιστα
να τα προωθήσει
για να γίνουν
κρίσιμα
και να ανατρέψουν
δεδομένα
που όλοι
θεωρούσαν
δεδομένα.