76620 - Η δύναμη

Ν. Λυγερός

Η δύναμη
της τέταρτης
ακολουθίας
του Bach
γεμίζει
όλο το είναι σου
γιατί ο ήχος της
είναι πλούσιος
και ποτέ
δεν σταματά
να δίνει
έμφαση
στη βαθύτητα
του τσέλου
που ξέρει
να απελευθερώνεται
για να ζήσει.