76630 - Οι επαφές

Ν. Λυγερός

Οι επαφές
γίνονται
σχέσεις
όταν υπάρχει
ανάγκη
λόγω κρίσης
είναι απλώς
θέμα
βούλησης
διότι
η ανθρωπιά
δεν έχει
όρια
αφού
ανήκει
στην Ανθρωπότητα.