76631 - Ο ανθρώπινος αγώνας

Ν. Λυγερός

Ο ανθρώπινος αγώνας
ξεπερνά
ακόμα και τα όρια
της δικτατορίας
όταν πρόκειται
να υπερασπιστεί
τα ανθρώπινα
δικαιώματα
και να προωθήσει
την έξυπνη
παιδεία
εκεί
όπου κανείς
δεν μπορούσε
να το φανταστεί
πριν.