76632 - Η αξιοποίηση

Ν. Λυγερός

Η αξιοποίηση
του γεγονότος
πρέπει
να γίνεται
με τρόπο
αποτελεσματικό
για να έχει
πάχος
χρόνου
και να αποτελεί
ίχνος
που έχει
συνέχεια
για να προκαλέσει
διακλάδωση.