76633 - Το κυπριακό

Ν. Λυγερός

Το κυπριακό
δεν πρέπει
να το βλέπεις
μόνο ως τοπικό
πρόβλημα
γιατί βρίσκεται
πάνω
σε διακλάδωση
που ανήκει
σε ολικό
πλαίσιο
κατά
συνέπεια
χρειάζεσαι
τη μεγάλη
εικόνα.