76634 - Μην προσπαθείς

Ν. Λυγερός

Μην προσπαθείς
να αποκόψεις
το 1974
από το 1964
αλλιώς
θα κάνεις
ένα τεχνικό
λάθος
που μπορεί
να γίνει
ακόμα
και δογματικό
λόγω
χρήσης
ιδεολογίας.